KONTAKT

Občianske združenie Jánčania pre Ján združuje obyvateľov Liptovského Jána a bolo založené s úmyslom obhajovať záujmy občanov našej obce, zvyšovať ich právne povedomie, ochraňovať ľudské práva, podporovať vzdelávanie a osvetovú činnosť a ochraňovať životné prostredie. Členom združenia môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

Kontakt:

FB konto: https://www.facebook.com/JancaniapreJan/

Tel.č.:   +421 948 288 228

E-mail:            info@jancania.sk