Skutočne nám veľmi záleží na našej obci, jej budúcnosť nám nie je ľahostajná.

Našimi aktivitami chceme pozitívne ovplyvňovať veci dejúce sa v našej obci tak, aby sa Liptovský Ján aj Jánska dolina stali tým pravým miestom pre život nielen pre jej obyvateľov, ale aj návštevníkov a budúce generácie.

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a chceme svojou činnosťou meniť veci k lepšiemu. Preto veríme, že nám s tým pomôžete.

Sme a stále budeme s vami v bezprostrednom kontakte, preto nás neváhajte osloviť, zveriť sa s tým, čo vás trápi, s vašimi návrhmi aj postrehmi, čo by bolo vhodné zmeniť, vylepšiť.

Ďakujeme!